wp6191267d_0f.jpg

Henri Caffarel był posłuszny natchnieniom i inspiracjom, jakie otrzymywał od Boga. A Bóg przygotowuje swoje sługi. Wiele dzieł, które H. Caffarel ufundował nadal żyje i rozwija się, ponieważ miłość Boga przemieniła te dzieła w skałę. Niektóre dzieła zanikły, ale to Bóg decyduje, które dzieła będą trwać, a które nie. Bóg czyni dobro zarówno przez podtrzymywanie dzieł jak i przez to, że niektórym pozwala odejść. Oto niektóre z nich, które trwają do dziś.

 

 

 

 

 

Bractwo Józefa i Maryi tworzą małżeństwa Equipes Notre-Dame, które chcą iść dalej w swoich zobowiązaniach. Powstały one oficjalnie w maju 1970 r., po długim, ośmioletnim okresie przygotowania.

 

W maju 1959 r. 1000 małżeństw Equipes Notre-Dame było w Rzymie w ramach 1. wielkiej pielgrzymki z obecnością papieża Jana XXIII. Na koniec Zgromadzenia, pielgrzymi obecni u „Świętego Pawła za murami” słuchali księdza Caffarela, który przypominał powołanie i drogę END. Wielkim zaskoczeniem było, gdy usłyszeli Ojca kończącego swą przemowę tymi słowami: „Ważne jest, aby małżeństwa, które mają za sobą etap inicjacji (do życia chrześcijańskiego w małżeństwie), dążyły śmiało ku doskonałości ewangelicznej, biorąc swój Krzyż, oddając się wymaganiom Miłości, posuwając się aż do daru całkowitego.” (Anneau d’Or „Mille Foyers à Rome” 1959 r., str. 255)

 

Pomiędzy małżeństwami, które usłyszały te słowa, jedynie kilka wyraziło wobec Ojca Caffarela swe pragnienie zgłębienia tych słów, mając świadomość, że dostrzegły wezwanie Pana, by ofiarować siebie w stanowczy sposób, jako całkowity dar z siebie. W odpowiedzi na to wezwanie małżeństwa te postanowiły ostatecznie wygłosić deklarację respektowania reguł tego ugrupowania, w imieniu ich dwojga poza ich zobowiązaniami osobistymi, podejmując decyzję, aby nigdy się nie cofnąć. Po roku poszukiwania, pogłębienia i refleksji, ks. Caffarel zaproponował im Regułę, która zarazem doprecyzowała cele tego nowego stylu życia jak i środki, jakie należy zastosować, aby wejść w takie poświęcenie. Było to 8 grudnia 1962 r.

 

Cel? Przede wszystkim wejść w perspektywę daru całkowitego, ofiarowanego Bogu z siebie samych, jako pary małżonków na drodze ku świętości życia małżeńskiego; stawać się małżeństwem angażującym się stanowczo w życie modlitwą, całkowicie pozostając „w świecie”. Następnie rozważać to zobowiązanie daru całkowitego w Bogu, z jednej strony, aby urzeczywistniać w Kościele i świecie odnowę małżeństwa, a z drugiej strony ofiarować całe swe życie jako orędownictwo za zranionych w ich miłości małżeńskiej, za stosujących przemoc w małżeństwie, za żyjących w separacji, za rozwodników...

 

Dlatego, ponieważ przystąpienie do takiego projektu jest wymagające, „należy wspomagać się duchowymi sposobami adaptacji” mówi Ojciec Caffarel. Stąd konieczność codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej, przeznaczenia na modlitwę codzienną co najmniej 30 minut, corocznych tygodniowych rekolekcji, czasu na formację, czasu na dialog comiesięczny i osobisty z małżeństwem odpowiedzialnym grupy, w której się uczestniczy i zobowiązanie, na poziomie podjętej w społeczeństwie lub Kościele służby, by szczególnie angażować się w służbę małżeństwu lub rodzinie.

 

Po trzech latach przygotowywania (rodzaj nowicjatu) małżeństwo potrafi ocenić swoją sytuację i może być wezwane do wygłoszenia pierwszy raz - zobowiązania rocznego, a następnie zobowiązania ostatecznego.

 

Najpierw nazywano ich po prostu „grupą”, a w maju 1970 r. małżeństwa te przyjęły nazwę „Bractwo Józefa i Maryi”. Ogłoszono to również w sposób oficjalny w czasie pielgrzymki END do Rzymu, w maju 1970 r.; tej samej, w czasie której papież Paweł VI wygłosił to nadzwyczajne przemówienie, które uważa się za część pastoralnego uzupełnienia do encykliki „Humane Vitae”.

 

„Bractwo Józefa i Maryi” to droga dla tych, którzy po pewnej liczbie lat pożycia małżeńskiego, dostrzegają powołanie, aby zaanga-żować się (jak to mówił Ojciec Caffarel w maju 1959 r.), na drodze, „która się wznosi”.

 

Aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić się do:

Pierre et Jeannine ROLAND

Rue de Waremme 8, B-4350-VILLERS-LE-BOUILLET

Belgique

Tel : +32 (0) 85.41.27.88

e-mail: rolandpierre@synet.be

wp5533b116.gif
wp567e6302.png
wpfbf56cdd.png
wpeceb4889.png
wp04af642f.png
wp04af642f.png
wpe553a24b.png
wpb777d2e4.png
wpa5d7825f.png
wpeceb4889.png
wpe553a24b.png
wp352b48ed.png
wp2567b790.png
wp71fdc7ff.png
wp4cec6bac.png

Henri Caffarel, kapłan

wp61de3419.png
wp63ba970d.png
wp705888e6.png
wp89774230.png
wpa6b90e1e.png
wp3d2b2d89.png
wp10adf7e4.png
wpeb29136a.png
wp8d44381c.png
wpd78abbfc.png

/nauczyciel szczęścia/

ŻYCIE I DZIEŁA SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA HERNI CAFFARELA