wp6191267d_0f.jpg

 

Para Odpowiedzialna

Sektora Equipes Notre-Dame Polska

- Małgorzata i Joachim  Grzonkowie

przedstawiają Ojcu  Świętemu - Janowi Pawłowi II sytuację ruchu Equipes Notre-Dame w Polsce

Rzym - 20 stycznia 2003 r.

 

więcej na www.end.org.pl

wp5533b116.gif
wpc2028ab4.png

 

Poznań, 18-02-2002

 

 

Jego Ekscelencja

Ks. Biskup Stanisław Stefanek

Przewodniczący Rady ds. Rodziny

Konferencji Episkopatu Polski

 

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie

 

Jako uczestnicy byłego Ruchu Domowy Kościół, założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, czujemy potrzebę pełniejszego odkrywania swojego powołania w Kościele. W związku z tym, stosując się do wskazań prawa kościelnego, które zaleca, aby przedstawiać swoje potrzeby duchowe Pasterzom Kościoła, informujemy Księdza Biskupa, że przystąpiliśmy do międzynarodowego stowarzyszenia katolików Equipes Notre-Dame, z którego ks. Franciszek Blachnicki zaczerpnął duchowość małżeńską, tworząc Ruch Domowy Kościół. Chcemy kontynuować naszą pracę formacyjną i służyć innym małżeństwom, pragnącym iść tą drogą. Wielką radością jest dla nas możliwość stałego pogłębiania tej duchowości w ramach Equipes Notre-Dame na terenie diecezji, w których żyjemy. Nam, polskim małżeństwom, szczególnie bliska jest formacja, która odbywa się pod opieką Matki Bożej. Mamy nadzieję, iż czerpiąc z bogatej tradycji Kościoła w Polsce, który w Maryi złożył swą ufność i Ją wybrał na Królową, będziemy umieli stawać się co dzień lepszymi uczniami Chrystusa, wypełniając misję sakramentu małżeństwa, do którego Bóg nas powołał. [...]

 

doradca duchowy

Tymczasowej Ekipy Odpowiedzialnych

o. Karol Meissner OSB

 

Tymczasowa Ekipa Odpowiedzialnych

wp2b79ae54_0f.jpg
wpdf4ba5b3.png
wp5c80e115.png
wp3336b234.png
wpdf5a06e7.png
wpa0f11063.png
wpdf4ba5b3.png
wp1ca03b5a.png
wp07465478.png
wp4cec6bac.png

Henri Caffarel, kapłan

wpb084ec53.png
wpb6d2ffbc.png
wpa4652b0c.png
wp89774230.png
wpc8a7fe2d.png
wp3d2b2d89.png
wp5cae0b1c.png
wpeb29136a.png
wp8cbc05a7.png
wpc01c43f8.png

/nauczyciel szczęścia/

ŻYCIE I DZIEŁA SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA HERNI CAFFARELA

wp53fa5bd7.png