wp6191267d_0f.jpg

W 1938 roku, młodego księdza z Paryża, Henri Caffarela, odwiedziła pewna kobieta, która pragnęła opowiedzieć mu o swym życiu duchowym. Niedługo potem ksiądz poznał jej męża. Następnie to małżeństwo przedstawiło go trzem innym małżeństwom. Zrodził się pomysł wspólnego spotykania się w celu zastanowienia się nad małżeństwem chrześcijańskim. To właśnie 25 lutego 1939 roku te cztery małżeństwa spotkały się z księdzem Caffarelem i w ten sposób zrodziła się pierwsza ekipa Ruchu.

 

W 1947, „wojna zakończona, grupy małżeńskie są już znane i rozrastają się”. Ksiądz Caffarel obawiał się, aby „małżeństwa nie uległy pokusie luzu spowodowanego euforią z powodu odzyskanego pokoju i odnalezienia dawnych, wygodnych przyjaźni… Nadszedł kryzys…

 

„Co należało uczynić, aby nasze grupy potrafiły wychodzić z kryzysu? Starałem się dociec, w jaki sposób można było wytłumaczyć fakt, że świętość nigdy nie przestała zakwitać i rozkwitać w zakonach na przestrzeni wieków pomimo kryzysów zewnętrznych i wewnętrznych. Zrozumiałem wtedy, że jednym z podstawowych czynników trwałości i witalności tych zakonów była ich reguła.

 

Zadałem sobie wtedy pytanie, czemu więc nie zaproponować reguły chrześcijańskim małżonkom pragnącym wzrastać duchowo? Nie chodzi o regułę dla zakonników, ale o regułę dla świeckich będących w stanie małżeńskim”

(Powołanie i Droga END - Henri Caffarel - Rzym 1959 r.)

 

Mając za punkt wyjścia natchnienie i refleksję księdza Caffarela, z pomocą pierwszych członków „Grup Caffarela”, stopniowo kształtuje się wspólna metoda dla małżeństw, które pragną przeżywać swoją miłość, zakorzenioną w Chrystusie, w głębszy sposób.

 

Powstają nowe „Grupy”, ich liczba powiększa się – tworzą się struktury. Ksiądz Caffarel i odpowiedzialni za Ruch opracowują, modląc się, dokument założycielski, który jest nazwany Kartą Equipes Notre-Dame. Zawiera ona istotę „Reguły” Ruchu. Została ona ogłoszona dnia 8 grudnia 1947 roku w kościele Świętego Augustyna w Paryżu.

 

Ruch Equipes Notre-Dame otrzymuje pierwsze oficjalne potwierdzenie Kościoła w roku 1960 poprzez list kardynała Feltin, Arcybiskupa Paryża. W 1975 roku Papieska Rada do spraw świeckich uznaje go jako Stowarzyszenie Katolickie Międzynarodowe. W końcu, w roku 1992, dekretem Papieskiej Rady do spraw świeckich jest uznany jako stowarzyszenie wiernych podlegające przepisom prawa prywatnego.

 

Początki Equipes Notre-Dame w Polsce

 

W sierpniu 2001 roku gościła w Cichowie (diec. poznańska) Para Światowa Equipes Notre-Dame Marie Christine i Gérard de Roberty. Goście przybyli na zaproszenie grupy inicjatywnej, aby zapoznać zainteresowanych wstąpieniem do Ruchu z charyzmatem, mistyką, wymaganiami, historią oraz codziennością Equipes Notre-Dame. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście par małżeńskich z różnych diecezji oraz siostra Jadwiga Skudro i o. Karol Meissner. Po tym spotkaniu część małżeństw wyraziła wolę rozpoczęcia pracy formacyjnej w ramach Equipes Notre-Dame. Grupa inicjatywna przekształciła się w Tymczasową Ekipę Odpowiedzialnych (w skrócie TEO), której zadaniem było koordynowanie działań związanych z powstawaniem nowych ekip. Wkrótce pojawiły się pierwsze przetłumaczone na język polski materiały (Karta, Przewodnik) i kilkanaście ekip rozpoczęło pracę formacyjną.

wp5533b116.gif
wp567e6302.png
wpdf4ba5b3.png
wp5c80e115.png
wp3336b234.png
wpdf5a06e7.png
wpa0f11063.png
wpdf4ba5b3.png
wp1ca03b5a.png
wp71fdc7ff.png
wp134e136b.png

Henri Caffarel, kapłan

wp61de3419.png
wp63ba970d.png
wp6e7ea27f.png
wp89774230.png
wpc8a7fe2d.png
wp3d2b2d89.png
wp4bfb3773.png
wpeb29136a.png
wp8d44381c.png
wpc01c43f8.png

/nauczyciel szczęścia/

ŻYCIE I DZIEŁA SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA HERNI CAFFARELA

wp1a4bbbe3.png