Ks. Henri Caffarel wydawał przez lata zeszyty: "Złota obrączka" (L'Anneau d'Or), "List do END", zeszyty korespondencyjnego kursu modlitwy, udzielał wywiadów, wypowiadał się na różnego rodzaju spotkaniach, pisał książki itd.

 

Na tej stronie były prezentowane niekóre artykuły o. Caffarela, bowiem nie było dotąd ich wydania książkowego. Artykuły te oraz wiele nowo przetłumaczonych zostały zebrane w wydanej w maju 2012 roku (przy okazji świętowania X lecia ruchu END w Polsce) książce H.Caffarel - Miłość i wyrzeczenie. To pasjonująca lektura, zawierająca wskazania dla każdego współczesnego małżeństwa, każdej współczesnej rodziny, rodziców, dzieci, członków Kościoła. Warto tę książkę nabyć i zapoznać się ze wszystkimi artykułami i mieć ją stale pod ręką, a także obdarowywać nią znajomych. Książka jest dostępna u Par Sektorów END oraz u Pary Regionu END Polska.

 

Zainteresowanym książką polecam stronę www.end.org.pl gdzie znajdą kontakt do Par Sektorów i Pary Regionu.

 

 

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

 

Bowiem zawiera myśli człowieka autentycznie zakochanego w Bogu. Dzielił się nimi przez wiele lat publikując artykuły w periodykach, które wydawał dla „poszukiwaczy Boga”. Uczył w nich modlitwy, osobistego poszukiwania intymności z Bogiem, rozwiązywania problemów osobistych, małżeńskich i rodzinnych. Uczył jak najlepiej zrozumieć Miłość Boga. Ta miłość Boga do człowieka była treścią jego życia: „Składam się z miłości. Stworzenie, które nie kocha, to trup. Bo Bóg jest miłością i człowiek jest miłością. Jeśli stworzenie pochodzi od Boga, jest miłością, tak jak Bóg nią jest”. Tak rozumiał swoje życie i swoje posłannictwo. Głosił Boga - Miłość, Miłość Osoby do Osoby!

 

Pozostawił po sobie wiele dzieł, z których największym jest ruch duchowości małżeńskiej „Equipes Notre-Dame” uznany przez Radę Papieską do Spraw Świeckich dekretem z dnia 19 kwietnia 1992 roku, za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych prawa kanonicznego.

 

To właśnie do członków tego Ruchu jest skierowana większość zamieszczonych tu artykułów. Jednak myśli i pouczenia ks. Henri Caffarela są uniwersalne i mimo, że pisał je w połowie XX wieku, nadal są świeże i aktualne. To swoisty fenomen intuicji, którą miał ks. Caffarel, słusznie nazwany „prorokiem XX wieku”.

 

Jego krótkie artykuły, w których próbuje pomóc nam zrozumieć Jezusa, Tego, którego on poznał osobiście, są pełne głębi, a jednocześnie proste i zrozumiałe. Aż trudno uwierzyć, że większość powstała na długo przed Soborem Watykańskim II i była wyrazem myślenia o Bogu w sposób - wówczas jeszcze - mało rozumiany przez ludzi jemu współczesnych.

wp4c4575ba.png
wp6c021b50.png
wp13800720.png
wpbe31a4d8.png
wp3336b234.png
wp6ddc3803.png
wp13800720.png
wp71fdc7ff.png
wpe314d2bf.png

Henri Caffarel, kapłan

wpc49314d3.png
wp63ba970d.png
wp705888e6.png
wp89774230.png
wpa6b90e1e.png
wp3d2b2d89.png
wp4bfb3773.png
wp96e639aa.png
wp8cbc05a7.png
wpd78abbfc.png

/nauczyciel szczęścia/

ŻYCIE I DZIEŁA SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA HERNI CAFFARELA

wp6191267d_0f.jpg
wp152685c6.png
wp5533b116.gif