wp6191267d_0f.jpg

Ludzie, którzy spotkali księdza Henri Caffarela mówią o nim jako o tym, który odrodził ich życie małżeńskie. Osoby te były głęboko przez niego dotknięte, przemienione w swojej relacji wobec Boga i innych. Odkrywamy, że po to, aby uświęcić innych, ojciec Caffarel został uświęcony przez Boga: on „w głębokości swojego serca” był dotknięty obecnością Boga. Nie wiem czy Ojciec Caffarel jest święty, ale dał świętość innym. Nie był człowiekiem łatwym we współżyciu: wszyscy wiedzą o problemach z jego charakterem. I to jest normalne: był jednym z nas, grzesznikiem takim, jakimi my sami jesteśmy.

 

Klucz do jego życia można odnaleźć w tej pierwotnej łasce. Miłość Jezusa do niego, Jego miłość do Chrystusa, miłość na zawsze. Ta łaska pomogła mu w późniejszym czasie zrozumieć miłość w małżeństwie, ta łaska pozwoliła mu również zrozumieć miłość w stanie wdowieństwa. Ta łaska pozwoliła mu służyć wszystkim tym, którzy przychodzili szukać Boga. Na początku swojego dorosłego życia Ojciec Caffarel spotkał Osobę: Jezusa Chrystusa. Przez całe swoje życie chciał tylko służyć Chrystusowi. Na końcu życia podsumowałwp675444eb.png to nakazując umieścić na swoim grobie napis: „Pójdź za Mną”. Jezus na początku i Jezus na końcu, wszystko się w tym zawiera dla niego i dla nas. I tak możemy zrozumieć oczarowanie tych, którzy byli witani przez Ojca Caffarela w Troussures. Otwierał swoje ramiona i mówił: „Witam was i Pan was wita”. Proste słowa, ale stawiają każdego w obecności Chrystusa! Wstęp został zrobiony. Wielu zostało przemienionych na resztę swojego życia.

 

Świętość Ojca Caffarela ma swoje źródło w spotkaniu z Chrystusem. Uściślając, to spotkanie pozwoliło na urzeczywistnienie dzieła Bożego. Rzeczywiście wcielił w życie to, co Bóg mu dał. Nie otrzymał on mistycznych łask takich jak np. Teresa z Avilla, chociaż i ona była bardzo realistyczną kobietą, ale otrzymał dar rozpoznawania podczas spotkania z daną osobą jaki jest wobec tej osoby zamysł Boga. To było jego pasją. Jeden ze świadków powiedział: „Miał w zwyczaju podążać drogami Ducha Świętego w każdej osobie, która przyszła do niego. Zawsze widział łaskę Boga we wszystkich dziełach. Starał się zawsze o światło Ducha Świętego, który pokazuje każdemu drogę jaką powinien kroczyć. Ale Ojciec Caffarel był przede wszystkim „Prorokiem Miłości”.

 

Oto jak pojmował on czym jest miłość i co to znaczy kochać:

  • Kochać to znaczy pragnąć doskonałego spełnienia się osoby nam drogiej. Niewątpliwie dotyczy to jej rozwoju i szczęścia rozumianego po ludzku, ale w pierwszym rzędzie i nade wszystko jej rozwoju religijnego, bez którego nie wygra ona swego życia, jej byt pozostanie ułomny na wieczność. Prawdziwa miłość jest ambitna. Prawdziwa miłość jest wymagająca.
  • Miłość ludzka to punkt odniesienia, dzięki któremu łatwiej nam zrozumieć miłość Boga. Miłość, dzięki swej mocy czynienia dwojga istnień jednym, nie niszcząc przy tym osobowości żadnego z nich, pozwala nam zyskać zrozumienie jedności Chrystusa z ludzkością oraz duchowe zaślubiny duszy z jej Bogiem.
  • Stwórca uczynił z miłości współpracownika swego Ojcostwa, którego niczym nie można zastąpić. Przez miłość do miłości Bóg związał sobie ręce: jego jedynymi potomkami staną się ci, których otrzyma w wyniku związku mężczyzny z kobietą.
  • Miłość jest odpowiedzią na polecenia i prośby Boga. Istotne jest, aby nie myśleć za dużo, ale bardzo kochać. Okazywanie miłości do Boga nie polega na ujawnianiu emocji, gorliwości i uczuć. W pełni świadome i z całej woli przyjęcie Bożych intencji i zamiarów jest obrazem miłości człowieka do Boga.
  • Każdego dnia należy wyjść na spotkanie drugiego człowieka, próbować odkryć wewnętrzne myśli współmałżonka, odnaleźć to, co może zwrócić jego uwagę, zainteresowanie, wzbudzić czułość; pomijać to, co mogłoby go zaniepokoić, rozgniewać, odkryć to, co mogłoby przyczynić się do umocnienia związku. Czasami zdarza się cud: prawdziwa i głęboka łączność serc i dusz.

 

Pedagogika zawarta w ruchu Equipes Notre-Dame jest na usługach Bożej miłości wcielonej w miłość mężczyzny i kobiety. Nikomu przed Ojcem Caffarelem nie udało się rzucić tyle światła na małżeństwo jako na „drogę ku świętości”. Nikt nie pokazał tak jak on, jaka jest ta droga: jej postępy i jej trudności. To on, kilkanaście lat przed Soborem Watykańskim II pokazał, że małżeństwo w zamierzeniach Boga jest drogą do świętości. Później te jego intuicje potwierdził Sobór i dzisiaj Kościół uznaje tę prawdę za oczywistą.                                     

wp5533b116.gif
wp567e6302.png
wpe47ea242.png
wpc0ac0068.png
wpf0b8cb45.png
wpc0ac0068.png
wpf0b8cb45.png
wp2f8fecbf.png
wp71fdc7ff.png
wp4cec6bac.png

Henri Caffarel, kapłan

wp61de3419.png
wp63ba970d.png
wp705888e6.png
wp89774230.png
wpa6b90e1e.png
wp3d2b2d89.png
wp10adf7e4.png
wpeb29136a.png
wp8d44381c.png
wpd78abbfc.png

/nauczyciel szczęścia/

ŻYCIE I DZIEŁA SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA HERNI CAFFARELA